ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • H ιστοσελίδα www.kassaros.com είναι ιδιοκτησία της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΟΕ. η οποία εδρεύει στη Λάρισα, στην οδό Π/Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, και έχει ως αντικείμενο το εμπόριο και τις υπηρεσίες πρασίνου. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας.
 • Η ιστοσελίδα www.kassaros.com σκοπό έχει την ενημέρωση των χρηστών του internet για τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία καθώς και την εξ αποστάσεως πώληση αυτών.
 • Στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη, όπως συντελείται από την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας το 1958.
 • Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών.
 • Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους παρόντες όρους όποτε το κρίνει απαραίτητο, ακολουθώντας βέβαια πάντα το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση αλλαγών στις διατάξεις του παρόντος, αυτές  ισχύουν από τη στιγμή της δημοσιοποίησης τους και της ενσωμάτωσης τους στην παρούσα σύμβαση χρήσης.
 • Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.


Α.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, ΠΔ. 207/1998, ΠΔ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, e-mail.
 • Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο.
 • Η  εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους του χρήστη αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται εκ νέου να ενημερώνει την εταιρία   για τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή σε αυτά.
 • Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
 • Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
 • Η εταιρία  ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη μ' αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kassaros.com.  Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία θα δεσμεύει την τρίτη συνεργαζόμενη επιχείρηση να ακολουθεί τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί και η ίδια.
 • Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται  από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.
 • Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
 • Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.kassaros.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα  μας.
 • Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Β.ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ E-SHOP
 • Τα προϊόντα εμφανίζονται με φωτογραφίες, τις οποίες ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις μεγεθύνει και συνοδεύονται με αναλυτική περιγραφή και την τιμή, η οποία συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
 • Οι τιμές είναι ίδιες με αυτές που υπάρχουν και στα φυσικά καταστήματα της εταιρίας, ενώ η εταιρία  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.


Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:
 • Ο χρήστης συμπληρώνει ειδική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 • Για να συνεχιστεί η διαδικασία της παραγγελίας, ο χρήστης θα πρέπει να  αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους  της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ».

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Πιστωτική/Χρεωστική/Προπληρωμένη κάρτα. Μπορείτε να εξοφλήσετε τις αγορές σας με τη χρέωση της χρεωστικής ή  πιστωτικής σας κάρτας(VISA, MASTERCARD, DINERS), καθώς και με προπληρωμένες κάρτες. Η χρέωση της κάρτας σας πραγματοποιείται μετά από έλεγχο και πιστοποίηση των     στοιχείων και της εγκυρότητας της. Οι συναλλαγές σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα γίνονται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
 • PAYPAL.Για το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής η συναλλαγή σας γίνεται  μέσω της ασφαλούς σελίδας του PayPal ακολουθώντας τις οδηγίες που θα  βρείτε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Αντικαταβολή.
  Μπορείτε να εξοφλήσετε με  αντικαταβολή  τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 3 € ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) για δέματα μέχρι 5 kgr βάρος και επιπλέον με 0.90€
  (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) για κάθε επιπλέον κιλό βάρους
  .
 • Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρίας στην ALPHA BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στον παρακάτω  τραπεζικό λογαριασμό αποστέλλοντας  το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο sales@kassaros.com ή με fax στο 2410.660495 εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Μετά την παρέλευση των 2 εργάσιμων ημερών εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατάθεση η παραγγελία θα ακυρώνεται.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614 043367 273
(IBAN: GR31 0172 6140 0056 1404 3367 273
Δικαιούχος: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε.
----------------------------------------
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 397/44157874
(GR 92 0110 3970 0000 3974 4157 874)
Δικαιούχος: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε.
----------------------------------------
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 300 00 2002 000413
(GR70 0140 3000 3000 0200 2000 413)
Δικαιούχος: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε.
----------------------------------------

Δ. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η kassaros.com σας διασφαλίζει την αρτιότερη, από πλευράς ποιότητας και χρόνου, μεταφορά των προϊόντων στον προορισμό τους, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για τους πελάτες της να παραλαμβάνουν το άριστο ποιοτικά προϊόν στα χρονικά πλαίσια που το περιμένουν.

Οι αποστολές παραγγελιών θα γίνονται δωρεάν εφόσον η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 100€. Στις παραγγελίες αξίας κάτω των 100€ θα υπάρχει επιβάρυνση 3€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) ως έξοδα αποστολής σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδος. Αρχικά η εταιρεία δεν θα κάνει αποστολές εκτός Ελλάδας.

Η μεταφορά του εμπορεύματος πραγματοποιείται  από τη Γενική Ταχυδρομική. Η παράδοση της παραγγελίας σας γίνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία του προϊόντος για τις περιοχές της Θεσσαλίας και  εντός 2-4 εργάσιμων ημερών για τις απομακρυσμένες περιοχές και για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται μέχρι τις 12:30 (ώρα Ελλάδας), επεξεργάζονται από εμάς  την ίδια ημέρα. Πέραν αυτής της ώρας, τις επεξεργαζόμαστε την επόμενη μέρα.

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:30(ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα.

Η διανομή των αποστολών γίνεται από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9:00 έως τις 13:30 το Σάββατο (Γενική Ταχυδρομική).

Όταν το εμπόρευμα φύγει από τις αποθήκες του "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΡΟΣ" , σας αποστέλλεται e-mail με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι η παραγγελία σας είναι καθοδόν και έχει συγκεκριμένο αριθμό αποστολής. Εάν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αριθμό αποστολής στο site της Γενικής Ταχυδρομικής, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία παράδοσης του. Όταν το εμπόρευμα φτάσει σε σας, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε για την παραλαβή του.

Αν το εμπόρευμα φτάσει στον προορισμό του και δεν υπάρχει άτομο να το παραλάβει, τότε η Γενική Ταχυδρομική θα κάνει άλλες δύο προσπάθειες, τις επόμενες εργάσιμες, για να παραδώσει το προϊόν σ’ εσάς, αφήνοντάς σας μία ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό τους. Το χρονικό περιθώριο για να επικοινωνήσετε μαζί τους και να καθορίσετε την εκ νέου αποστολή του προϊόντος σ’ εσάς είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το προϊόν επιστρέφεται αυτόματα στις αποθήκες του "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΡΟΣ". Όταν το προϊόν επιστραφεί σ’ εμάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις εναλλακτικές που σας προσφέρουμε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, αν είστε εργαζόμενοι και δεν έχετε κάποιον να παραλάβει το προϊόν στο σπίτι σας, σας συστήνουμε να δηλώσετε τη διεύθυνση εργασίας σας ως τόπο παραλαβής του προϊόντος, καθώς τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν από τις 09:00 μέχρι τις 18:00, ώρες που πιθανότατα θα απουσιάζετε από την οικία σας.

Επίσης αν το κουδούνι γράφει διαφορετικό όνομα από το δικό σας, παρακαλούμε να το σημειώνεται στα σχόλια.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.H www.kassaros.com δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Ε.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρίας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε εμείς το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Σε περίπτωσηεπιστροφής έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε:
α) Πίστωση: Γίνεται πίστωση της αξίας του προϊόντος που επιστρέψατε   στο λογαριασμό που διαθέτετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να την αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας. Η πίστωση θα γίνει εντός 3 (τριών) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στην  αποθήκη μας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο αν θέλετε να κάνετε αλλαγή, δηλαδή να παραγγείλετε άλλο μέγεθος ή άλλο είδος. .Αν επιλέξετε για την επιστροφή σας να σας εκδώσουμε πιστωτικό κουπόνι που θα χρησιμοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας, δεσμευόμαστε να είναι δωρεάν τα μεταφορικά  για την επόμενη παραγγελία σας, ακόμα και αν η αξία της είναι μικρότερη από 30€.
β) Επιστροφή χρημάτων: Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που έγινε η αγορά (πιστωτική/χρεωστική κάρτα, PayPal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε αν η αγορά σας έγινε με αντικαταβολή) και θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των επιστραφέντων ειδών.

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (καρτελάκια/barcode). H εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών.
Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε ,την απόδειξη λιανικής πώλησης, ή φωτοτυπία αυτής στην περίπτωση επιστροφής ποσότητας μικρότερης από αυτής της αγοράς.

Η επιστροφή θα γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Π/Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ,ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: (+30) 2410.660793

Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από εσάς, το Α.Π. ΚΑΣΣΑΡΟΣ το  παραλαμβάνει εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρίες, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των προϊόντων που μας επιστρέφετε. Παράλληλα, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια και την ασφάλιση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται μέσω άλλων μεταφορικών εταιριών πλην της Γενικής Ταχυδρομικής. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του σε διάστημα 2-3 εργάσιμων ημερών.

Επιστροφή στα καταστήματα μας:
Μπορείτε να κάνετε αλλαγή στα καταστήματα μας με την απόδειξη αγοράς και τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί παραπάνω (καλή κατάσταση προϊόντων, χρονικός περιορισμός 14 εργάσιμων ημερών). Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων από τα καταστήματα.

ΣΤ.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΟΕ και απαγορεύεται η αντιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο